ПЛАКЕТИ, ЗНАЧКИ

Има събития, които са достатъчно значими, за да бъдат отбелязани с подобаващ материален израз. Можем да Ви предложим плакети, статуетки, значки със съответни надписи и изображения върху тях.