КНИГИ

„Стикс и Монида Дизайн“ ООД разполага с издателски идентификатор, което позволява да издава печатни материали. Имаме дългогодишен опит в предпечатната подготовка на книги, а също и в цялостния издателски процес – до завършен тираж на изданието.