ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Рекламна агенция “Стикс&Монида Дизайн” ООД работи и като издателска къща – издава книги, вестници, списания.