ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ, БРОШУРИ

Имаме капацитета за издаване на периодични и еднократни издания – училищни, читалищни или други вестници за конкретен празник; списания и брошури, подготвени професионално и с вкус.